Contacte

 

Per a consultes relatives al Congrés (enviaments de Comunicacions, línies temàtiques, etc.), escriga a congreso@festivalcinefantaelx.com

 

Per a qualsevol altre tema o consulta, escriga a info@festivalcinefantaelx.com