Publicacions

Títol: Del Fantàstic i l’Inadmissible
Any de publicació: 2019
Coordinadors: Mario-Paul Martínez Fabre i Fran Mateu
Disseny de coberta: Mario-Paul Martínez Fabre
Disseny de maquetació: Vicente Javier Pérez Valero
Editor: Miguel Herrero Herrero. Cinestesia © (https://cinestesia.es/)
ISBN: 978-84-120496-2-6
Depòsit Legal: A 337-2019

Descàrrega la portada, contraportada, índex i primer capítol des d’aquest enllaç.