CALL FOR PAPERS

El Congrés Internacional de Gènere Fantàstic, Audiovisuals i Noves Tecnologies és una activitat de divulgació científica i acadèmica que forma part del Festival Internacional de Cinema Fantàstic d’Elx – FANTAELX, i que compta amb la col·laboració de la Universitat Miguel Hernández.

La seua missió és la de difondre estudis d’investigació dins de les diferents línies temàtiques i discursos del Gènere Fantàstic, abastant totes les seues possibles variants i plataformes: cinema, televisió, teatre, literatura, còmic, videojocs, realitat virtual, arts plàstiques, etc.

 

 

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ:

 

OPCIÓ 1:

 

En aquesta modalitat, les propostes de les Comunicacions seguiran la línia temàtica principal de la nova edició del Congrés i del Festival: Territoris de l’Alta Fantasia.

 

 

El gènere fantàstic contemporani abasta diverses tipologies, entre les quals destaquen la ciència-ficció, el terror, el misteri, la ficció especulativa, o el que es coneix com la “alta fantasia”. Terme encunyat per l’escriptor Lloyd Alexander en el seu assaig High Fantasy and Heroic Romance (1971), per a referir-se a les aventures que es desenvolupen en universos diferents al nostre, amb les seues pròpies lleis i mitologies, i la marca distintiva de les quals es fonamenta en l’èpic enfrontament entre “les forces del bé i del mal”.

 

 

A diferència dels subgèneres citats, o d’uns altres com l’steampunk, la distopia, l’ucronia, o la mateixa baixa fantasia (o fantasia domèstica), en aquesta categoria, el fantàstic no irromp sobre la realitat coneguda, o part d’una temporalitat passada o futura relacionada amb el quotidià, sinó que s’integra en un món alternatiu que, si bé pot comptar amb reminiscències narratives i estètiques recollides, per exemple, de les epopeies clàssiques, de les llegendes medievals o de la literatura gòtica (segle XIX), desenvolupa un imaginari propi.

 

 

Autors com Tolkien, Robert E. Howard, Michael Moorcock, Terry Pratchett, Ursula K. Le Guin, Andrzej Sapkowski, Margaret Weis o George R. R. Martin, entre molts altres, han cultivat la “alta fantasia” en la literatura. Uns altres com Ridley Scott, Richard Corben, Gary Gygax y Dave Arneson, o Dan Tugde, ho han fet al cinema, el còmic, els jocs de rol o el videojoc, respectivament. Tots ells donen bon compte de la rellevància i l’energia que continua mostrant hui aquest subgènere del fantàstic, i de com les seues temàtiques i plantejaments traspassen, amb significatiu èxit, les diferents pàgines i pantalles del nostre espectre cultural.

 

 

Dins del seu ampli espectre, els resums enviats per a aquesta línia temàtica principal podran seguir variacions com les següents:

 

1) La investigació i la reflexió teòrica al voltant de l’alta fantasia i dels universos alternatius, des de la seua interconnexió amb el fantàstic en les seues diverses modalitats d’expressió: estudis, corrents, moviments, obres i autors i autores destacats.

2) El concepte “alta fantasia” en el camp del fantàstic i el seu vincle amb els diversos models de la cultura audiovisual i les noves tecnologies: la seua imbricació al cinema, les sèries televisives, el còmic, els videojocs, la realitat virtual, el teatre, les arts plàstiques, etc.

3) La investigació i reflexió teòrica del desenvolupament i evolució de l’alta fantasia en els diversos models culturals i tecnològics, i des de la perspectiva de l’estudi de corrents (obres, autors i autores destacats, etc.) i variants sobre les quals poder establir aquest subgènere, com ara la fantasia èpica, la fantasia heroica, la fantasia fosca, la nova fantasia, l’espasa i bruixeria, etc.

4) L’alta fantasia com a eina de comunicació, reflexió o anàlisi social i polític des de la ficció audiovisual i el fantàstic.

 

 

OPCIÓ 2:

 

En aquesta modalitat, els resums de les Comunicacions seguiran la línia temàtica genèrica del Congrés: El Gènere Fantàstic i la seua possible interconnexió amb les diverses plataformes de la cultura, l’audiovisual i les noves tecnologies.

 

 

Dins del seu ampli espectre, els resums enviats per a aquesta línia temàtica genèrica podran seguir variacions com les següents:

 

1) La investigació i la reflexió teòrica sobre el Gènere Fantàstic en les seues diverses modalitats d’expressió: estudis, corrents, moviments, obres i autors destacats.

2) El Gènere Fantàstic i la seua interconnexió amb els diversos models de la cultura audiovisual i les noves tecnologies: el caràcter híbrid del fantàstic al costat del cinema, al còmic, al videojoc, a la realitat virtual, a les arts plàstiques, etc.

3) Possibles metodologies i eines de comunicació i/o docència a través de plataformes relacionades amb el Gènere Fantàstic.

4) El fantàstic en el context polític: plantejaments i estudis on el fantàstic establisca un discurs connectat amb el debat social, la col·lectivitat i l’acció política.

 

 

ENVIAMENT DE RESUMS

 

El termini màxim de lliurament de resums de les Comunicacions en totes dues opcions finalitza el 7 d’octubre 17 d’octubre de 2022 (inclusivament) [ampliat].

Les Comunicacions orals i els seus resums podran ser enviats en valencià, castellà, anglés o francés; i la seua lectura durant el Congrés no haurà d’excedir els 15 minuts.

La presentació de la Comunicació en el Congrés no serà obligatòria. En cas de no assistència a l’esdeveniment com a ponent, tant de manera presencial com en la seua modalitat online, la Comunicació apareixerà igualment en l’edició del llibre corresponent.

Els autors/as que desitgen participar simultàniament en les dues modalitats (Opció 1 i Opció 2), per a incloure la seua Comunicació o les seues Comunicacions en l’edició de tots dos llibres (publicació en paper en castellà i publicació digital en anglés), podran fer-ho:

 

Enviant de manera independent un correu electrònic amb la proposta de Comunicació per a l’Opció 1; i un altre correu electrònic amb la proposta de Comunicació per a l’Opció 2.

 

 

QUOTES DE PARTICIPACIÓ

 

El període de pagament de la quota d’inscripció serà del 10 al 15 18 al 23 d’octubre de 2022 (inclusivament).

 

 

OPCIÓ 1:

 

Una vegada acceptada la Comunicació, els comunicants hauran d’abonar una quota d’inscripció de 160€ per autor/a, seguint les instruccions que se’ls remetran per correu electrònic. La quota inclou:

 

 

1) Presentació de la Comunicació en el Congrés (online o presencial).
2) Certificat de Comunicació i Assistència.
3) Llibre d’actes amb ISBN.
4) Publicació acadèmica en la prestigiosa editorial TIRANT LO BLANCH (1ª en l’índex General absolut de SPI) amb capítol de llibre en castellà i en paper amb ISBN i lliurament del llibre en paper.

 

 

OPCIÓ 2:

 

Una vegada acceptada la Comunicació, els comunicants hauran d’abonar una quota d’inscripció de 110€ per autor/a, seguint les instruccions que se’ls remetran per correu electrònic. La quota inclou:

 

 

1) Presentació de la Comunicació en el Congrés (online o presencial).
2) Certificat de Comunicació i Assistència.
3) Llibre d’actes amb ISBN.
4) Publicació acadèmica del Congrés amb capítol de llibre digital en llengua anglesa amb ISBN.

 

 

CONSIDERACIONS GENERALS:

 

– El termini màxim de lliurament de resums de les Comunicacions en totes dues opcions finalitza el 7 d’octubre 17 d’octubre de 2022 (inclusivament) [ampliat].

– Les Comunicacions i els seus resums podran ser enviats en valencià, castellà, anglés o francés. No obstant això, la redacció del capítol per a la publicació del llibre en paper haurà de ser obligatòriament en castellà, mentre que per a la publicació del llibre digital haurà de ser obligatòriament en anglés, el qual podrà descarregar-se gratuïtament des de la secció de Publicacions de la nostra web.

– La lectura de cada Comunicació durant el Congrés no haurà d’excedir els 15 minuts, podent-se realitzar en valencià, castellà, anglés o francés.

– Els criteris de selecció de les Comunicacions es basaran en l’adaptació a les línies temàtiques proposades, el caràcter innovador, la claredat de redacció, el rigor ètic i científic, així com l’adaptació a les presents bases.

– Únicament podran presentar-se Comunicacions orals. No es contempla la presentació de pòsters.

– La data d’acceptació de les Comunicacions en totes dues opcions serà el 10 18 d’octubre de 2022, avisant individualment a cada Comunicant del resultat de la seua sol·licitud (o sol·licituds, si participara en l’Opció 1 i Opció 2).

– El període de pagament de la quota d’inscripció serà del 10 al 15 18 al 23 d’octubre de 2022 (inclusivament).

– El termini màxim per a enviar els materials que es projectaran en el Congrés en modalitat presencial (diapositives, imatges, vídeos, etc., per a la lectura de la Comunicació de 15 minuts) finalitza el 6 de novembre de 2022 (inclusivament).

– El Comité Científic, assistit per avaluació de parells cecs, proposarà la selecció de Comunicacions aprovades per al Congrés, així com els textos seleccionats per a les seues corresponents publicacions.

– El termini màxim per a enviar els textos seleccionats per a la seua avaluació i publicació en format de capítols de llibre, tant per a la publicació del llibre en paper (Opció 1) com per a la publicació del llibre digital (Opció 2), finalitza el 15 de gener de 2023 (inclusivament).

– Els textos seleccionats han de ser originals i inèdits, i no estar a l’espera d’acceptació per altres vies.

– Qualsevol enviament que no complisca aquests requisits no podrà ser considerat per a la seua valoració en el programa científic.

 

Tots els enviaments han de realitzar-se obligatòriament a: congreso@festivalcinefantaelx.com

 

 

NORMES D’ENVIAMENT:

 

La manera d’enviament de les propostes de Comunicacions haurà de seguir el següent esquema, en el qual s’hauran d’enviar dos arxius de text:

 

– El primer arxiu haurà de contindre: Nom i cognoms del Comunicant, títol de la Comunicació, opció de participació, correu electrònic, telèfon, adreça postal, DNI, institució de procedència, posat/càrrec en la institució de procedència, i un breu Curriculum Vitae. Si participara més d’un Comunicant, haurà de quedar reflectida la mateixa informació sobre aquest tema. Aquest primer arxiu portarà per nom:

 

A_METADADES_OPCIO_1_Títol, o A_METADADES_OPCIO_2_Títol

 

No s’ha d’escriure literalment la paraula «Títol», sinó tres paraules del títol de la Comunicació separades per guions baixos. Per exemple:

 

A_METADADES_OPCIO_1_Alta_fantasia_videojocs
A_METADADES_OPCIO_2_Història_arquetips_fantasia

 

– El segon arxiu de text haurà de contindre: Títol, Paraules claus (màxim quatre), i un Resum de la Comunicació d’un màxim de 600 paraules (Times New Roman cos 12, espai simple). En aquest document no hauran d’aparéixer dades personals del Comunicant, per a la seua avaluació de parells cecs per part del Comité Científic. Aquest segon arxiu portarà per nom:

 

B_RESUM_OPCIO_1_Títol, o B_RESUM_OPCIO_2_Títol, seguint el mateix sistema que el primer document.

 

 

NORMES D’ESCRIPTURA PER A LES PUBLICACIONS AMB ISBN:

 

– Per als capítols dels llibres que es publicaran derivats del Congrés, tant per a l’edició del llibre en paper com per a l’edició del llibre digital, tots dos amb els seus respectius ISBN, haurà d’utilitzar-se estrictament la plantilla Word disponible en aquest enllaç. En la plantilla apareixeran els detalls respecte a les normes tipogràfiques, sistema de citació, referències bibliogràfiques, etc.

– Els capítols que no s’adapten a la plantilla seran rebutjats. Aquests s’entregaran en format Word o en format OpenOffice.

– Els capítols no podran superar les 4.000 paraules (incloent els peus de pàgina i les referències bibliogràfiques finals).

– Imatges, figures, gràfics, etc.: s’accepta un màxim d’una en blanc i negre per a la publicació del llibre en paper (Opció 1), i un màxim de quatre en color per a la publicació del llibre digital (Opció 2). Les imatges hauran de tindre un format panoràmic (12 cm d’ample x 5 cm d’alt). En defecte d’això, podrien ser tallades per a la seua publicació.

– Es recorda que la publicació del capítol en el llibre en paper haurà de realitzar-se obligatòriament en castellà.

– Es recorda que la publicació del capítol en el llibre digital haurà de realitzar-se obligatòriament en anglés. Es recomana i és preferible no utilitzar programari de traducció automàtica a l’anglés, ja que desvirtua el contingut i la forma del text. En el cas de detectar-se aquest tipus de traduccions, el Comité Editorial podrà retornar el text per a la seua correcció als autors/as, prèviament a la revisió i avaluació per parells cecs.

 

 

CONSIDERACIONS FINALS:

 

Els autors els textos dels quals apareguen en les publicacions acadèmiques acceptaran els següents termes:

– Els autors conservaran els seus drets d’autor.

– Els autors cediran els drets de distribució a les editorials, la gestió de les quals serà a càrrec d’aquestes.

– Els autors, així com el Comité Organitzador del Congrés, quedaran exempts de percebre contraprestacions econòmiques derivades de les publicacions.

 

DATES CLAUS:

 

– Data límit per a l’enviament de resums de les Comunicacions: 7 d’octubre 17 d’octubre de 2022 (inclusivament) [ampliat].

– Data d’acceptació de les Comunicacions: 10 18 d’octubre de 2022.

– Data de pagament de la quota d’inscripció: del 10 al 15 18 al 23 d’octubre de 2022 (inclusivament).

– Data límit per a l’enviament de materials que es projectaran durant les lectures de les Comunicacions: 6 de novembre de 2022 (inclusivament) (només per a la modalitat presencial).

– Data del Congrés, emmarcat dins del Festival: 10 i 11 de novembre de 2022 (més detalls en la Presentació).

– Data límit per a enviar els textos seleccionats per a la seua avaluació i publicació amb ISBN: 15 de gener de 2023 (inclusivament).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies